Поддържане, ремонт и преустройство на:

• Парни и водогрейни котли с налягане до 3,9 MPa.
• Съдове работещи под налягане до 6,0 MPa.
• Тръбопроводи за пара и гореща вода с налягане до 3,9 MPa.
• Стоманени разпределитлни газопроводи и газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газс налягане до 1,6 MPa.
• Стоманени и газови съоръжения, инсталации в уреди за втечнн въглероден газ с налягане до 1,6 MPa.
• Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи с налягане до 1,6 MPa.
• Повдигателни съоръжения /мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона, портални кранове с товароподемност до 40 тона/.
construction

Изграждане и ремонт на машини и съоръжения

construction

Изработка и монтаж на метални конструкции

construction

Монтаж и поддръжка на оборудване

construction

Монтаж и поддръжка на ВиК и Ел инсталации

construction

Изработване на метални къщи, халета и бунгала

construction

Монтаж на фасадни фиброциментови плоскости