ИЛ-ДИ-67 ЕООД - гр. Бургас

"ИЛ-ДИ-67" ЕООД е строително-монтажна фирма, регистрирана през 2006 година в Бургас като напълно частно дружество.
Компанията се занимава с изграждането и/или ремонта на промишлени обекти, изработка и монтаж на метални конструкции, резервоари и силози, ВиК, тръбопроводи и въздуховоди, електро и машинен монтаж, изграждане и ремонт на подемни съоръжения и други промишлени проекти.

image title
Високо квалифицирани специалисти в следните области: машинни монтьори, електромонтьори, заварчици (включително електрозаварчици, оксиженисти и аргончици) и технически ръководители
image title
Застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството, удостоверение от ДАМТН за поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО, удостоверение от КСБ ПЪРВА ГРУПА - четвърта и пета категория, ПЕТА ГРУПА.
image title
При изпълнение на множество проекти едновременно, ИЛ-ДИ-67 ЕООД има възможността да увеличава персонала си, като използва високо квалифицираната работна ръка на фирми-партньори.

Клиенти и партньори