ИЛ-ДИ-67 ЕООД - гр. Бургас

"ИЛ-ДИ-67" ЕООД е строително-монтажна фирма, регистрирана през 2006 година в Бургас като напълно частно дружество.
Компанията се занимава с изграждането и/или ремонта на промишлени обекти, изработка и монтаж на метални конструкции, резервоари и силози, ВиК, тръбопроводи и въздуховоди, електро и машинен монтаж, изграждане и ремонт на подемни съоръжения и други промишлени проекти.

"ИЛ-ДИ-67" ЕООД е компания, която извършва непрекъснато подобряване на своите ресурси - подновяване на оборудването и съоръженията, подобряване квалификацията на своя персонал и мониторинг на коректните доставчици.

"ИЛ-ДИ-67" ЕООД поддържа среден брой основен персонал от 30 души. Компанията има на разположение високо квалифицирани специалисти в следните области: машинни монтьори, електро монтьори, заварчици (включително електро заварчици, оксиженисти и аргончици), специалисти, технически ръководители и друг помощен персонал. Всички заварчици са със свидетелства за заваряване на тръби и TUF сертификати на "Верификация" България.

Фирма "ИЛ-ДИ-67" има застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството, удостоверение от ДАМТН за поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО, удостоверение от КСБ ПЪРВА ГРУПА-четвърта и пета категория, ПЕТА ГРУПА.В случай на изпълнение на множество проекти едновременно, "ИЛ-ДИ-67" ЕООД има възможността да увеличава персонала си, като използва високо квалифицираната работна ръка на фирми-партньори или като наема целево работници за завършването на дадени проекти.

Безопасността и здравето при работа са важни теми, на които винаги сме обръщали необходимото внимание. Затова всички работници са снабдени с необходимото работно облекло, обувки и лични предпазни аксесоари .

Опазването на околната среда е друг основен преоритет в дейноста на фирмата, който се реализира като в повишаване технологичното ниво на изпълняваните обекти, така и в хода на реализацията им.

Основни ценности за нас са качеството на предлаганите услуги и развитието на лоялни взаимоотношения с всички наши партньори. "ИЛ-ДИ-67" ЕООД съществува, за да предлага висококачествени услуги на конкурентни цени съгласно изискваните най-добри стандарти.

Фирмата се стреми да задоволява нуждите на своите клиенти по начин, по който те очакват да бъде направено, установявайки се като модерна компания, готова да се изправи пред своите западноевропейски конкуренти.

От 2006 година фирмата учасва активно в ремонтите и капиталното строителството на „Кроношпан България” монтаж на новите производствени линии „ПДЧ”и „ЛАМИНАТ” /монтаж на хидравлични преси, изработване и монтаж на: ролганзи, редлери, гумено лентови транспортьори, шнекове, резорвоари и други машини и съоражения/.Фирма „ИЛ-ДИ-67” участва в ремонтите и капиталното строителство на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” като под изпълнител на: 1. „БАЛКАНИ-ЛК” ремонт на Кателетичен Крекинг С-300 /демонтаж и монтаж на помпи, подмяна на тръбопроводи за високо налягане , врязване на арматури в колона, подмяна на арматури и ППК–та и други. Реконструкция и модернизация на АД-5 и ВДМ-1 /демонтаж и монтаж на нивомерни камери, подмяна на тръбопроводи и монтаж на обогреви. Преобвръзка по изометрични схеми на техническо оборудване на инсталация „Изомеризация”

Капитално строителство:
1. Сярно-Кисело Алкелиране /монтаж на: нивомерни камери,тръбопроводи, изработване и монтаж на метална конструкция за кабелно трасе, монтаж на силова осветителна и заземителна инсталация, изграждане и монтаж на специални елементи SP-015 и SP-016 арматури и КИП табла. Регенерация на МДЕА /монтаж и оборудване на: обслужващи площадки на колони,КИП оборудване и заземление .
2. „ПМУ” ремонт на:Битумна инсталация,ХО-1 и ХО-3. Реконструкция и модернизация на на полеви КИП на ВДМ-1 и ВДМ-2 /монтаж и обвързване на КИП уреди, нивомери , разходомери, клапани, датчици за налягане и температури.
3.“АКЗ Бургас“ ремонт на производство ТСНП и ремонт на Кателитичен Крекинг С- 200 и С-300 подмяна на тръбопроводи с високо налягане, ремонт на топлобменници, колони, монтаж на разходомери, ремонт на факел и факелна линия.

Фирма „ИЛ-ДИ-67” участва в монтажа и сглобяване оборудването на машините и съораженията на ПСОВ в град Бургас к-с „Меден рудник”, ПСОВ град Попово, ПСОВ гр. Севлиево и ПСОВ Раднево като под изпълнител на Австрийската фирма „ГИНЦЛЕР” и „ГИС Аква България“ ЕООД.

Фирмата ни има договор „БМФ Порт Бургас“ за ремонт и поддръжка на Гумено- лентови транспортьори за товарене на кораби със зърно на обект „Пристанище Запад” Бургас 24 КМ, реконструкция и модернизация метален покрив, изработване на пристанищни съоражения и ремонт на повдигателни съоражения.
Спечелихме обществена поръчка за „Техническо обслужване и ремонт на електрически подемен кран с товароподемност 5 т.През 2018г фирма „Дистманн Енергоремонт Холдинг“АД ни покани да участвахме в капиталния ремонта в „Лукойл Нефтохим Бургас“ ремонт на инст. Газова Сяра 3 и „Демонтаж, монтаж и обвръзка Компресори ВК5 и ВК6“ в инст. АКЦ 1.
Участвахме в „Монтаж на тръбопроводи към помпи и барабан на Котел-Утализатор в инсталация АД 4 в „Лукойл Нефтохим Бургас“ като подизпълнител на „Енергоремонт Варна“

Топлофикация: 1. Монтаж на диелектрична връзка на газореголаторен пункт.
2. Изработване и монтаж на елементи и възли за преустройство на бункер за подаване на гориво слама към котел за изгаряне на биомаса.
3. Реконструкция на бункер и подвижни подове за захранване на котел АК 14 с биомаса
4. Монтажни дейности по Котел№4 и съоръженията към него,във връзка с реконструкция и монтаж на скара за изгаряне на биогориво Имаме договор за обслужване и ремонт на 32т козлови кран и 12.5т козлови кран на „ДЕСПРЕД“ клон Бургас .

Изработване на метални халета и метални къщи

„Аз подхождам с необходимото внимание към всеки клиент с ясното желание да удовлетворя и минималните му изисквания по отношение на направеното от нас с една единствена цел-клиента да припознае труда си, ако би имал времето и възможностите да стори това сам!”
- Илия Димитров, управител на фирмата